Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest urządzenie odbiorcze EMI a czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma czy też odbiornik EMI) jest jednym spośród najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą kompleks schematyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby przyuważyć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane za sprawą oprzyrządowanie elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, podobnie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, nie inaczej jak odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej i częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przy użyciu odbiornik EMI bądź analizator widma.

Co to jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na duet rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez sprzęt elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to rzemiosło sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie tudzież ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają ranga na bieg tryb EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest tak jak przewodzony, gdy natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się realizować testy EMI?

Istnieje multum czynników, które powodują, iż badania EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym z nich jest pozorna komplikacja w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją wszelako wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast że jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, skoro zasilacze służą właściwie jak „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz kwestia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest wysoce http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest daleko niższy aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post