Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI oraz czym jest architektura do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo odbiornik EMI) jest jednym spośród najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które nierzadko pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za sprawą całość splanowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności zanim wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wypatrzyć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane za sprawą wyposażenie elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, podobnie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w gruncie rzeczy gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej tudzież częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem odbiornik EMI lub analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwie rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane dzięki sprzęt elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to zręczność sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie zaś ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają ranga na tok metoda EMC. Badania EMC mogą udawać Greka następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane za pośrednictwem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest zarówno przewodzony, jak a emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest uzyskiwać testy EMI?

Istnieje mrowie czynników, które powodują, że sposób EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna przeciwność w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją atoli wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC a że gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, dlatego że zasilacze służą dość w charakterze „posłaniec” niż zarzewie problemów EMC.

Pozostaje coraz temat kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużej mierze spodni aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post