Kredytowanie szpitali jest podróżą, i nie celem

W obecnym scenariuszu, stan jest największym motorem w celu każdej firmy, ażeby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, dokąd forma opieki nie być może znajdować się narażone na strata w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niesłychanie prężny a działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych natomiast technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość notorycznie słyszymy o słabej opiece powyżej pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym postać usług medycznych staje się koniecznością, zaś uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym z wykorzystaniem organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu zaś poprawy jakości, wydajności a skuteczności. Technecon Healthcare, jako konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na skroś wewnętrzną ocenę obiektów zaś procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, natomiast oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, jak oraz prowadzi przez przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych oraz skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto może się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tej chwili funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana bądź licencjonowana przy użyciu odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie nim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego przy użyciu Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości i parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami aktualnie stosowanymi za sprawą szpital
Analiza i specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni ugościć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, umożliwić odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników oraz dać możliwość zaangażowanie spośród ich strony i animować zaś katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, a tym samym zwiększenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza zagrożenie wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy gwoli personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem tudzież stronami trzecimi.
Zapewnia zaufanie oraz pewność wśród pacjentów przez rękojmia im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna ponad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą nieustająco wznosić forma opieki http://www.przyjemski.eu natomiast gwarantować odpowiedniość z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że informacja zespół w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej może pozostać podjęta uchwała o ponownym badaniu lub cofnięciu akredytacji. Podczas gdy wybieg aż do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, wsio czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Post