Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomoc w pomiarze światła uwalnianego z obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, użycie tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza dzięki pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na liście ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozpatrywanie światła. W tym artykule, mamy cel pogadać o niektórych wspólnych zastosowań a rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy źródło światła jest jednorodne, owo jest uznany jako Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże wpływ w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeśli chodzi o projektowanie zaś oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej zrozumieć rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się opis zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, aliści daje przekonanie na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one odciążyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą pomóc w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest bez liku mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą pomóc w pomiarze jednorodności koloru a skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy obecnie kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od chwili rodzaju aplikacji tudzież jej zastosowań. Dlatego ważne jest, ażeby odgadnąć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten kategoria urządzenia posiada stałą ośka poziomą zaś oś pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten kategoria jest wyposażony w stałą oś pionową zaś dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż podobnie jak model A kiedy natomiast rodzaj B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów wariant jednostki jest w użyciu aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii natomiast poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten kategoria charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, iżby pamiętać, iż klasa C jest uznany jak struktury jednokolumnowe. Ten odmiana struktury jest utworzony, podczas gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl przedmiot biorąc, ten odmiana jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej tudzież innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome posiłki obrotowe a poblask osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był celny zobrazowanie zastosowań a typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ów materiał pomoże Ci uzyskać wielce lepsze pojęcie tych jednostek.

Related Post